Hanna Tornevall

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag är nybliven VD på CIT Industriell Energi, ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik!
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD

Jag är sedan våren 2018 VD på CIT Industriell Energi, ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik. Vi är konsulter med en akademisk spetskompetens inom energisystemanalyser, energieffektivisering och industrins omställning till koldioxidneutralitet.

Min bakgrund är från fordonsindustrin, där jag arbetat i tio år med miljöfrågor och affärsutveckling, och från offentliga sektorn där jag varit lika länge, med fokus på ledarskap.

Min grundutbildning är i miljövetenskap, men jag har även studerat nationalekonomi, företagsekonomi och ledarskapspsykologi på universitetsnivå.

Bio, Energieffektivisering
Fil kand/fil mag
VD, Affärsområdeschef, Arbetsledande
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete