Hanna Paradis

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Affärsutvecklare med fokus på förnybar gas i Sverige och Europa.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Business Development Manager at Swedegas AB
Sol, Bio, Gas, Energilagring, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete