Emma Nordström

Ändra ditt omslagsfoto
emmnor
Ändra ditt omslagsfoto
https://harspranget.se
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Grundare och VD på Harsprånget konsult AB

Jag är civilingenjör inom elektroteknik och har under hela min karriär jobbat med elkraft. Jag har lång erfarenhet av projektledning, ledarskap och försäljning samt av att jobba internationellt och i internationella organisationer. Som projektledare har jag varit ansvarig för ett globalt utvecklingsprojekt av en produkt, som fortfarande drygt 10 år senare är marknadsledande, och I rollen som ledare och försäljare har jag etablerat ett internationellt företag på den svenska marknaden.

Vindkraft, Kärnkraft, Vattenkraft, Nät, Energieffektivisering
Civilingenjör
VD, Affärsområdeschef, Arbetsledande, Leder andra chefer, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete