Emma Nordström

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Manager Substations at VEO
Vindkraft, Kärnkraft, Nät
Civilingenjör
Arbetsledande, Leder andra chefer
Nätverka