Elisabet Falemo

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Generaldirektör Elsäkerhetsverket

Har arbetat med energi- och miljöfrågor sedan 1979. Bland annat som överingenjör på Stoseb (Stor-Stockholm Energi AB), elnätschef på Elverket Vallentuna, statssekreterare i Miljödepartementet 2006-2010. Erfarenhet som utredare inom energi- och miljöområdena. Ordförande i Elektriska Nämnden inom Brandskyddsföreningen. Ledamot av styrelsen för SEK Svensk Elstandard. C3E- ambassadör, utsedd av regeringen 2016.

Civilingenjör
Affärsområdeschef
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete