Cecilia Zetterström

Ändra ditt omslagsfoto
CeciliaZetterstrom
Ändra ditt omslagsfoto
Executive leadership - High performing organization - Customer centricity - Transformation - Digitalization - Communication
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Distributionschef - Vattenfall Heat Sweden

Många års chefserfarenhet från energibranchen med fokus på elnät, värme samt arbetsmiljöfrågor, internationell erfarenhet, förändringsledning, styrelseuppdrag.

Värme, Nät, Energieffektivisering, Energilagring
Civilingenjör
Affärsområdeschef, Arbetsledande, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete