Cecilia Wallmark

Ändra ditt omslagsfoto
CeciliaWallmark
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Gruppchef Sweco Energy Strategies

Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp som arbetar med strategisk energiplanering och hållbara transporter. Typiska projekt innefattar drivmedelsstrategier och implementering av infrastruktur för förnybara drivmedel, samt processtöd för samverkan mellan många aktörer i samhället. Cecilia har bland annat projektlett de båda nationella strategiska innovationsagendorna ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 - Hur realiserar vi målet?” och Vätgas för fordon. Som forskare på KTH arbetade Cecilia med utveckling och utvärdering av bränslecellssystem, därefter var Cecilia sex år inom Opcon-koncernen med utveckling och affärsstrategier inom energi- och miljöteknik, bla som VD för Opcon Autorotor som tillverkade kundanpassade luftsystem för bränslecellsfordon.

Gas, Energieffektivisering, Energilagring, Laddinfrastruktur
Civilingenjör
VD
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete