Caroline Törnqvist

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Avdelningschef, Marknadsövervakning och internationella frågor vid Energimarknadsinspektionen

I min nuvarande tjänst som avdelningschef ansvarar jag tillsammans med mina duktiga medarbetare för bl.a. myndighetens marknadsövervakning enligt REMIT, genomförande av EU-regler (främst s.k nätkoder och kommissionsriktlinjer) och bidra till regelutveckling avseende el- och gasgrossistmarknaden. Jag koordinerar även myndighetens internationella arbete inom ramen för vår medverkan i olika samarbetsorganisationer för Europas energitillsynsmyndigheter. Även erfarenheter av elnätsfrågor i tidigare uppdrag. Tidigare arbetat bl.a. på Energienheten på Näringsdepartementet och som jurist på branschorganisationen Svensk Energi (nu Energiföretagen). Intresserad av att utveckla mitt ledarskap och känner stort engagemang för de ständigt aktuella energifrågorna.

Nät, Elhandel, Gas
Jurist
Arbetsledande