Caroline Asserup

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Avdelningschef på Energimyndighetens avdelning för förnybar energi och klimat

Mångårig erfarenhet i chefsbefattning på Energimyndigheten. Ansvarar idag för frågor kring förnybar energi och internationella klimatinsatser. Tidigare ansvar för statistik, prognos- och scenarioarbete, energisystemfrågor mm. Även erfarenhet från att arbetat med energifrågor kopplat till bostäder och byggnader, styrmedel som elcertifikat och handel med utsläppsrätter, energi- och miljöskatter, elmarknad mm. Arbetat på Energimyndigheten och på Regeringskansliet (Näringsdepartementet resp Finansdepartementet).

Sol, Vindkraft, Bio, Vattenkraft
Fil kand/fil mag
Arbetsledande, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser