Åsa Carlson

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag strävar efter roller där jag kan bidra med min erfarenhet inom kraftproduktion och kärnkraft samt mitt helhetstänkande när det kommer till affärsutveckling.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD Barsebäck Kraft

Civilingenjör inom maskinteknik med bred teknisk bakgrund och erfarenheter från olika positioner inom kärnkraft och verksamhetsutveckling. Chefsroller med personalansvar sedan 2010. Jag har jobbat med kraftproduktion på företag som Uniper, E.ON och Vattenfall samt med verksamhets- och branschutveckling på branschorganisationer som Teknikföretagen och Installatörsföretagen. Som aktiv styrelseledamot, utsedd på personliga meriter, för bolagen Barsebäck Kraft AB, Svensk Kärnbränslehantering samt Forsmarks Kraftgrupp AB har jag utvecklat en gedigen styrelseerfarenhet.

Kärnkraft
Civilingenjör
VD
Styrelsearbete