Maria Nilsson

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD GreenExergy AB

Civilingenjör, maskin med Kraft och Värme inriktning. Lång erfarenhet i ledande roller inom process- och energibranschen.

Vindkraft, Bio, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Energieffektivisering, Energilagring, Laddinfrastruktur, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
VD, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete