Angelica Widing

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Projektchef wpd Scandinavia AB
Vindkraft
Fil kand/fil mag
Specialist
Nätverka