Ann-Sofie Borglund

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Tillförordnad chefredaktör Tidningen Energi

Arbetat som journalist sedan 1995, inom energi och miljö. Har framförallt arbetat i olika redaktörsroller, bland annat 19 år som chefredaktör för Fjärrvärmetidningen. Är idag landets främsta journalist inom fjärrvärme och fjärrkyla. Har även stor kompetens inom forskning och innovation. Har skrivit om allt från grundforskning, start up-bolag till innovationer i stora bolag.