Anne Graf

Ändra ditt omslagsfoto
annegraf
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD, Hydro66 colocation datacenter
Vattenkraft, Energieffektivisering
Marknad- och kommunikation
VD, Affärsområdeschef, Arbetsledande, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete