Anna Vidlund

Ändra ditt omslagsfoto
AnnaV
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Head of Operations, Fortum

Ansvarig för driften av Fortums vattenkraft i Sverige och Finland
Förändringsledare koncernövergripande förändringsprogram
Affärsutvecklare solkraft
Investerings- och marknadsanalys (kraftvärme, solkraft) i Indien
Strategi och investeringsanalys kraftvärme, fjärrvärme

Sol, Bio, Vattenkraft, Värme, Elhandel
Civilingenjör
Affärsområdeschef, Arbetsledande, Leder andra chefer, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete