Anna Sedvall Wiklund

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Stamnät för el, koncessioner, markåtkomst, ledare, specialist.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Tf Enhetschef Framkomlighet och planremisser Svenska kraftnät

Svenska kraftnät: Enhetschef på enheterna Framkomlighet och planremisser; Markåtkomst; Tillstånd; Informationssystem; Anläggningsdokumenation sedan 2012.
Koncessionsförlängningar 2009-2012, även verksövergripande verksamhetsutveckling, specialist framkomlighet, ellag, miljöbalk mm

Vattenfall Services 2002-2009 GIS, koncessionsförlängningar mm.

Nät
Fil kand/fil mag
Arbetsledande, Specialist
Nätverka