Anna Nordling

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Region/Sektionschef Energi Produktion & Distribution WSP
Sol, Vindkraft, Kärnkraft, Bio, Värme, Nät, Elhandel, Gas, Energieffektivisering, Energilagring, Laddinfrastruktur, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
Arbetsledande, Leder andra chefer, Specialist
Nätverka, Konsult, Styrelsearbete