Ann-Kristin Wretell Taflin

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Avdelningschef Umeå Energi Elnät AB

Företagsnamn
Umeå Energi AB
Titel
Avdelningschef

Ansvar för Planering /Utveckling, Investeringar,mm för
Elnätet och dess infrastruktur i i Umeå.
I dag 3 sektioner med ca 50 medarbetare
Ansvar för en investeringsbudget på ca 125 miljoner kronor närmaste åren.

Tidigare: TeliaSonera

Företagsnamn
TeliaSonera
Region chef Planering Infrastruktur.’

Region chef Planering Infrastruktur.
Ansvar för infrastrukturplanering av Telias Nät.

’Projektledare Sverige och Tyskland’

Projektledare för infrastruktur/ Nät projekt i Norra Sverige och Tyskland.

Vattenkraft, Nät, Fiber
Styrelseutbildning
Arbetsledande, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete