Anna-Carin Windahl

Ändra ditt omslagsfoto
ACW
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD Grapevine Communications

14 års konsulterfarenhet och har arbetat med energisektorn sedan 2005 (från olja och kärnkraft till 100% förnybart). Uppdragsgivare omfattar såväl bolag (produktion, nät, elhandel, entreprenad, investerare) som bransch- och intresseorganisationer. De senaste 7 åren i eget bolag, dessförinnan som konsult och byråchef. Var med och grundade organisationen 100% förnybart 2012, och är idag kanslichef. I grunden civilekonom, inriktning Marketing Management.

Sol, Vindkraft, Bio, Vattenkraft, Energieffektivisering
Fil kand/fil mag, Civilekonom, Marknad- och kommunikation
VD, Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete