Elin Johnsson Sivertsson

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Enhetschef Teknik & Utveckling, Hässleholm Miljö AB
Värme, Nät, Energieffektivisering
Civilingenjör
Nätverka, Styrelsearbete